Arch of Galerius and Rotunda, Thessaloniki, Greece | CruiseBe
9.5
Average: 9.5 (10 votes)

Arch of Galerius and Rotunda


History and museums
,
attractions, sightseeing, history, museum, walking, galerius, archThe Arch of Galerius (Gr.: αψίδα του Γαλερίου) (or Kamara, Gr.:καμάρα) and the Rotunda (ροτόντα) are neighboring early 4th-century monuments in the city of Thessaloniki, in the region of Central Macedonia in northern Greece. The Rotunda is also known as the Church of Agios Georgios or (in English) the Rotunda of St. George.

 

History

The 4th-century Roman Emperor Galerius commissioned these two structures as elements of an imperial precinct linked to his Thessaloniki palace. Archeologists have found substantial remains of the palace to the southwest. These three monumental structures were connected by a road that ran through the arch, which rose above the major east-west road of the city.

At the crux of the major axes of the city, the Arch of Galerius emphasized the power of the emperor and linked the monumental structures with the fabric of 4th-century Thessaloniki. The arch was composed of a masonry core faced with marble sculptural panels celebrating a victory over the Sassanid Persians. About two-thirds the arch is preserved.

The Rotunda was a massive circular structure with a masonry core that had an oculus like the Pantheon in Rome. It has gone through multiple periods of use and modification as a polytheist temple, a Christian basilica, a Muslim mosque, and again a Christian church (and archaeological site). A minaret is preserved from its use as a mosque, and ancient remains are exposed on its southern side.

Location and description of the Arch

Arch of Galerius, stands on what is now Egnatia & Dimitrios Gounari Street. The arch was built in 298 to 299 AD and dedicated in 303 AD to celebrate the victory of the tetrarch Galerius over the Sassanid Persians and capture of their capital Ctesiphon in 298. The structure was an octopylon (eight-pillared gateway) forming a triple arch that was built of a rubble masonry core faced first with brick and then with marble panels with sculptural relief. The central arched opening was 9.7 m wide and 12.5 m high, and the secondary openings on other side were 4.8 m wide and 6.5 m high. The central arch spanned the portion of the Via Egnatia (primary Roman road from Dyrrhacium to Byzantium) that passed through the city as a Decumanus (east-west major street). A road connecting the Rotunda (125m northeast) with the Palace complex (235m southwest) passed through the arch along its long axis.

Only the northwestern three of the eight pillars and parts of the masonry cores of the arches above survive: i.e., the entire eastern side (4 pillars) and the southernmost one of the western pillars are lost. Extensive consolidation with modern brick has been performed on the exposed masonry cores to protect the monument. The two pillars flanking the central arched passageway retain their sculpted marble slabs, which depict the wars of Galerius against the Persians in broadly panegyric terms.

Sculptural program of the Arch

Understanding of the sculptural program of the arch is limited by the loss of the majority of the marble panels, but the remains give an impression of the whole. Four vertically stacked registers of sculpted decoration were carved on each pillar, each separated by elaborate moldings. A label for the Tigris River indicates that there were likely labels on other representations as the builders deemed necessary. Artistic license was taken in the representations, for instance, the Caesar Galerius is shown in personal combat with the Sassanid Shah Narses in one of the panels; although they never met in battle. On the arch a mounted Galerius attacks a similarly mounted Narses with a lance as an eagle bearing a victory wreath in its talons approaches Galerius. The Caesar sits securely on his rearing horse, while the Persian king appears nearly unhorsed. Terrified Persians cower under the hooves of the Caesar’s horse in the chaos of battle. The panel expresses the power of the Caesar Galerius.

The relief of the imperial family conjoined in a sacrifice of thanksgiving owes its distant prototype to the Augustan reliefs on the Ara Pacis in Rome. Galerius' wife, Diocletian's daughter Valeria, is shown at his side, helping authenticate his connection to his predecessor. Here as elsewhere all the faces have been carefully chiselled off, whether as damnatio memoriae or in later cultural intolerance of images.

In another panel, the tetrarchs are all arrayed in the toga as a Victoria holds a victory wreath out to the heads of the two Augusti. A third panel celebrates the unity of the tetrarchy, with a depiction of the tetrarchs standing together; the depersonalized manner in which the tetrarchs are portrayed is reminiscent of the schematic statues of the tetrarchs in porphyry at St. Mark's Basilica in Venice. Only Galerius is dressed in armor, and he makes the offering upon the altar.

What remains of the arch asserts the glory of the tetrarchy and the prominence of Galerius within that system. The arch celebrates the Roman Empire as part of Galerius’ victory over the Sassanid king. On the right pictured, is Galerius on his horse in an attack on a Sassanid guard.

Rotunda of Galerius

Location and description of the Rotunda

The Rotunda of Galerius is 125m northeast of the Arch of Galerius at 40°37'59.77"N, 22°57'9.77"E. It is also known (by its consecration and use) as the Greek Orthodox Church of Agios Georgios, and is informally called the Church of the Rotunda (or simply The Rotunda). The cylindrical structure was built in 306 AD on the orders of the tetrarch Galerius, who was thought to have intended it to be his mausoleum. It was more likely intended as a temple; it is not known to what god it would have been dedicated.

The Rotunda has a diameter of 24.5 m. Its walls are more than 6 m thick, which is why it has withstood Thessaloniki's earthquakes. The walls are interrupted by eight rectangular bays, with the south bay forming the entrance. A flat brick dome, 30 m high at the peak, crowns the cylindrical structure. In its original design, the dome of the Rotunda had an oculus, as does the Pantheon in Rome.

Uses of the Rotunda

After Galerius's death in 311, he was buried at Gamzigrad (Felix Romuliana) near Zajecar, Serbia. The Rotunda stood empty for several years until the Emperor Constantine I ordered it converted into a Christian church in 326. The church was embellished with very high quality mosaics. Only fragments have survived of the original decoration, for example, a band depicting saints with hands raised in prayer, in front of complex architectural fantasies.

The building was used as a church for over 1,200 years until the city fell to the Ottomans. In 1590 it was converted into a mosque, called the Mosque of Suleyman Hortaji Effendi, and a minaret was added to the structure. It was used as a mosque until 1912, when the Greeks captured the city during the Balkan War. Greek Orthodox officials reconsecrated the structure as a church, and they left the minaret. The structure was damaged during an earthquake in 1978 but was subsequently restored. As of 2004, the minaret was still being stabilized with scaffolding. The building is now a historical monument under the Ephorate of Byzantine Antiquities of the Greek Ministry of Culture, although the Greek Orthodox Church has access to the church for various festivities.

The Rotunda is the oldest of Thessaloniki's churches. Some Greek publications claim it is the oldest Christian church in the world, although there are competitors for that title. It is the most important surviving example of a church from the early Christian period of the Greek-speaking part of the Roman Empire.

The palace

 • Αθανασιου, Φ. et al. (ΑΕΜΘ 8, 1994). “Νεα στοιχεια για το Οκταγωνο του γαλεριανου συγκροτηματος.”
 • Αθανασιου, Φ. et al. (Θεσσαλονικεων πολις 3, 1981). “τα ανακτορα του Γαλεριου στη Θεσσαλονικη, Μεθοδολογια αποκαταστασης.”
 • Αθανασιου, Φ. et al. (Θεσσαλονικεων πολις 4, 2001). “Το λουτρα του ανακτορικου συγκροτηματος του Γαλεριου.”
 • Dyggve, E. (Copenhagen, 1945). Recherches sur le palais imperial de Thessalonique.
 • Dyggve, E. (Dissertationes Pannonicae ser. 2, 11, 1941). “Kurzer vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen im Palastviertel von Thessaloniki.”
 • Hébrard, E. (BCH 44, 1920). “Les Travaux du Service archéologique d’Armée d’Orient a l’arc de triomphe de Galère et à l’arc de triomphe de Galère et à l’église Saint-Georges de Salonique.”
 • Καραμπερη, Μ. (AAA 23-28, 1990-1995). “Ο πολος του Οκταγωνο στο γαλεριανο συγκροτημα και η σχεση του με το νοτιο μεγαλο περιστυλιο.”
 • Καραμπερη, Μ. (Θεσσαλονικεων πολις 3, 2000). “Η αυτοκρατορικη εδρα Θεσσαλονικη.”
 • Sasel, J. (ed.). Tabula Imperii Romani (Sheet K34).
 • Vichers, M. (BSA 66, 1971). “A note on the Byzantine Palace at Thessaloniki.”
 • Ward-Perkins, J. B. (New York, 1981). Roman Imperial Architecture.Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0